جشنواره طرح های تجربی ابوریحان در دو بخش اجرا می‌شود:

بخش اول
بخش اصلی جشنواره است که در این بخش بر اساس متن فراخوان و طی چند مرحله طرحهای پژوهشی پژوهشگران داخل کشوردرپنج حوزه مذکورجذب و جهت ارزیابی به کمیته مربوطه ارسال خواهد شد.

بخش دوم
بخش ویژه پژوهش های مربوط به طرح های پژوهشی سال شکوفایی و نوآوری است که در این بخش کلیه طرحهای تجربی که مرتبط با موضوع شکوفایی و نوآوری است متن فراخوان شده و جهت ارزیابی و داوری به کمیته مربوطه ارسال خواهد شد.

بخش سوم
بخش مراکز پژوهشی است در این بخش بر اساس فرم‌های طراحی شده مراکز پژوهشی برتر کشور انتخاب خواهند شد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
   
 
 
 
 

برگزارکننده جشنواره

 
 

مشارکت کنندگان

 

حامیان جشنواره

   
 
 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به جشنواره پژوهش های تجربی ابوریحان است.