جوایز جشنواره به شرح زیر به برگزیدگان اختصاص خواهد یافت:

• طرح های پژوهشی برتربخش اصلی
• طرح های مربوط به سال شکوفایی و نوآوری
• مراکز پژوهشی برتر کشور
• مفاخر پژوهشی
 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
     

 
 

برگزارکننده جشنواره

 
 

مشارکت کنندگان

 

حامیان جشنواره

   
 
 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به جشنواره پژوهش های تجربی ابوریحان است.