ديدار دانشگاهيان، طلاب ، دانش آموزان، مسؤولان و اقشار مختلف مردم   29/9/1368

در همين ديدار حضرت آيةالله خامنه اي با اشاره به اينكه كشورما در زمينه ي علم و دانش و دين سابقه ي هزار ساله دارد، فرمودند: ملت ايران در طول قرن هاي متمادي در اوج قله‌ي علم بود و ملت هاي اروپائي در جهالت به سر مي بردند.ابن سينا، ابوريحان بيروني. محمد بن زكرياي رازي ، عمر خيام و بسياري ديگر از دانشمندان بزرگ اسلامي در علوم طبيعي و رياضي كساني بودند كه در قرون وسطي مي‌زيستند. قرون وسطي براي ملت هاي اروپائي دوران تاريكي و جهل براي ملت مسلمان ايران دوران درخشش علم و دانش محسوب مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي آنگاه به سابقه ي تاريخي علم و دانش در ايران اشاره كردند و فرمودند: دانشمندان، منجمين، طبيبان و رياضي دانان بزرگ كه نام و اكتشافات آنها هنوز در دنيا مطرح است جزء متفكران و صاحبنظران علوم ديني هم بوده اند. ابن سينا كه كتاب هاي او در دنيا به عنوان كتاب هاي زنده مطرح و در شئون مختلف يك چهره ي برجسته تاريخ بشر محسوب مي شود خود يك عالم ديني هم بوده است همچنين ابوريحان بيروني،زكرياي رازي و عمر خيام از ديگر دانشمندان، مكتشفين و مخترعين بزرگ دنياي اسلام هستند.

 

 

 

 

 

 
 
     
 
     

 
 

برگزارکننده جشنواره

 
 

مشارکت کنندگان

 

حامیان جشنواره

 

 
 
 

 

 

کليه حقوق اين سايت متعلق به جشنواره پژوهش های تجربی ابوریحان است.